Fler motionerar

Det är bra att flera nu tar tillfället i akt och börjar skriva och skicka in motioner till fullmäktige, för det börjar bli lite ensidigt att det nästan bara är folkpartiet som gjort det.

Kollektivtrafik står högt i kurs och kanske finns det en förkärlek för bussar, hur ska man annars tolka det när det finns två motioner om detta- busskort på gång kanske!