I skolan är tiden ur led

Hur kan det vara så att det stora flertalet klockor i Ockelbos skolor visar olika tid?

Idag har skolan en strikt tidsstruktur där en av uppgifterna är att ordna aktiviteter och att kontrollera eleverna. Skolklockan spelar därvid en stor roll och en signal kan få elever och lärare att byta plats så att var sak sker på rätt plats och i sin rätta tid.

I den gamla läroplanen Lpo 94 fanns ingenting uttryckt som handlar om att passa tider eller att använda sin tid väl. Däremot har det funnits tydliga läroplansskrivningar om vikten av att effektivisera sin tidsanvändning.

I skolöverstyrelsens läroplan for grundskolan från 1962 kan man läsa att ungdomar bör lära sig värdesätta tiden antingen som en produktionsfaktor i form av arbetstid eller som av fritid.

Barns dagliga liv levs efter klockan, och till och med leken är inrutad. Indirekt blir klockan en måttstock för skolans alla aktiviteter och därmed bör dessa rimligen visa samma tid.