När piskan viner eller viner piskan

När jag läser dagens morgontidning och ser att kommunalrådet uttalar sig om kommande kommunstyrelsemöte och redan lägger ut hur kommunstyrelsen kommer att besluta kan jag inte undgå att undra hur partipiska har gått!

Det blir mer och mer tydligt att de kommunala politiska besluten måste lyftas upp och fattas i fullmäktige för att inte hamna i något slags gråzon där ingen utöver den egna gruppen har insyn. Men det är i och för sig inget nytt i kommunen, det finns ju en vana med att det är så och jag tror att det är 90 år eller så.