Skolan i fokus

Vi har alla, i de lokala medierna, kunnat läsa om framgången eller den klättring som kommunen gjort i lärarförbundets rankning av Sveriges bästa skolkommun, kommunen kallas till och med länets skolkomet!

Ordförande i utbildnings och kulturnämnden uttalar sig om att ”vi är inte nöjda” och det får jag verkligen hoppas! Att döma av det resultatet, är det fortfarande en lång väg att gå, och mycket att göra för att kunna vara riktigt nöjd.

Kommunen ligger fortfarande i botten när det gäller exempelvis betygsresultat, meritvärden, både med och utan hänsyn tagen till förutsättningarna.

Samtidigt är vårens nationella prov i svenska, matematik och engelska en allt annat än en önskvärd läsning. I en aktuell doktorsavhandling från Göteborgs universitet hävdas att ju mer ansvar eleverna får ta själva för sitt lärande, desto lägre visar sig prestationsresultaten vara.

UKN vet inte hur man ska göra…

Folkpartiet Liberalerna klagar på hur partiets ersättare i utbildnings och kulturnämnden har blivit behandlade. Till nämndens möten i september och oktober har inga kallelser delgivits dessa.

Bo Stenbeck var fram till kommunfullmäktiges möte den 3 oktober och dess entledigande av honom, KF § 51/11, Folkpartiets förtroendevalda ersättare, därefter är Barbro Stenbeck ersättare för Folkpartiet i utbildnings och kulturnämnden.

Som förtroendevald i nämnder kan man inte själv avsäga sig sitt uppdrag. Uppdraget är en samhällsplikt, till skillnad från till exempel styrelsen i ett bolag där man kan avgå direkt. Det är fullmäktigeförsamlingen som entledigar ledamöter/ersättare som avsäger sig uppdragen.

Detta innebär sålunda att tills fullmäktige så beslutat skall nämndledamoten/ersättaren inte betraktas annorlunda. Kallelser skall distribueras enligt gängse form och någon exkludering skall inte ske, vilket det i dessa fall har gjorts.

Det är trots allt ingen trevlig läsning!

I dagens lokaltidning slår sig både förvaltning och nämnd för bröstet med anledning av det senaste resultatet från Lärarförbundet rankning av Sveriges bästa skolkommun, vi är till och med länets klättrare!

Och visst är det glädjande att kommunen klättrar i rankingen men det gäller att titta inom vilka områden man klättrar.

När det gäller elevernas kunskaper ligger vi fortfarande bland de sämsta! När det gäller betygsresultat – genomsnittligt meritvärde i åk 9 är placeringen 266 och när det gäller betygsresultat i åk 9 i förhållande till förutsättningarna, SALSA, blir placeringen 276.

Inget av detta tar förvaltning eller nämnd upp i sina inlägg i tidningen, vilket är ytterst märkligt, det nämnden däremot tar upp är de låga lärarlönerna och det är bra för det finns bara tre sämre kommuner i landet.

Men frågan är hur ska elevernas kunskaper kunna lyftas upp, jämför man med föregående år är det till och med sämre än hur det var förra året. I matematik är resultaten vid de nationella proven mycket sämre än föregående år.

Så även om kommunen klättrar i ranking så är det en lång väg att gå för att nå några kunskapsmål.

Ytterligare en grupp, hm… hemliga klubben?

Blanda alla nämndliknande grupper finns en beredning som är rätt okänd då den inte finns omnämnd i kommunens matrikel eller något organisationsschema och det är ordförandeberedningen.

Sammansättningen i denna grupp är så som det låter bara idel ordföranden och så vitt jag vet bara med samma märkning.

Vad är det som gör att finns de behov av ytterligare en beredning och med vilken tyngd har denna beredning? Svaret är nog så enkelt att genom att ha bara samma partifärg blir det ju ganska enkelt och minimalt med diskussion.

Ett av de tydligaste exemplen var när ordförandeberedningen körde över arvodeskommittén när det gällde arvodesreglementet och lämnade ett eget förslag till kommunstyrelsen och följande fullmäktige.

Jag undrar hur ordförandeberedningen dokumenterar sitt arbete, det borde åtminstone finnas några spår efter deras sammanträden­ – hm!

Fingrar i syltburken – skadar trovärdigheten

Nu har återigen en hög socialdemokrat, till råga på allt dess partiledare, ertappats med fingrarna i syltburken. Att påstå att man inte förstod regelverk är inget annat än en slapp bortförklaring, det är nog snarare så att girigheten lyser igenom alltför tydligt.

När jag på Arbetarbladets ledarsida läser att man tycker att det var klantigt gjort, kan jag inte undgå att undra om det klantiga var att bli upptäckt eller om det var själva fusket!

Tyvärr verkar det vara så att vissa personer som predikar för en socialisering och ett lika för alla samhälle i själva verket tycker att ” alla ska ha det lika men det ska vara mer till mig”.

Även centerns nya partiledare verkar ha svårt med regelverk och gärna tänjer på gränserna. Att inte veta var man bor utan låter skriva sig hos sina svärföräldrar i småland, allt i syfte att få mer pengar, visar bara upp ett girigt ansikte.

Hur ska han och hon med trovärdighet kunna tala om någonting utan att det blir girighetens ansikte som talar?

Att synas- hur ska man göra

Vid dagens kommunfullmäktigemöte var 8 av 21 punkter på dagordningen folkpartiets. Nu blev det inte riktigt så då en av våra interpellationer, den om bostadsförsörjning, hastig blev förpassad till nästa fullmäktige, den 21 november!  Någon hade glömt hur man ska besvara en interpellation!

Nu var det dock glädjande att se att bostadsförsörjningsfrågan har lyfts upp i delårsbokslutet under det kommunövergripande målet ”Vi välkomnar” och att det fastställda programmet ska uppdateras under hösten.

Nog är det lite pinsamt att kommunen inte följer och uppfyller lagen när det gäller bostadsförsörjningen.

För att läsa mer om våra motioner och interpellationer besök vår webbsida http://www.folkpartiet.se/ockelbo

Parboendegaranti

Enligt uppgift har kommunens första par fått flytta ihop efter införande av parboendegaranti.

Om det stämmer så är det glädjande att folkpartiet kunnat bidra till att detta par får fortsätta att leva tillsammans både i lust och nöd som de lovade varandra när de vigdes.