Att synas- hur ska man göra

Vid dagens kommunfullmäktigemöte var 8 av 21 punkter på dagordningen folkpartiets. Nu blev det inte riktigt så då en av våra interpellationer, den om bostadsförsörjning, hastig blev förpassad till nästa fullmäktige, den 21 november!  Någon hade glömt hur man ska besvara en interpellation!

Nu var det dock glädjande att se att bostadsförsörjningsfrågan har lyfts upp i delårsbokslutet under det kommunövergripande målet “Vi välkomnar” och att det fastställda programmet ska uppdateras under hösten.

Nog är det lite pinsamt att kommunen inte följer och uppfyller lagen när det gäller bostadsförsörjningen.

För att läsa mer om våra motioner och interpellationer besök vår webbsida http://www.folkpartiet.se/ockelbo