Ytterligare en grupp, hm… hemliga klubben?

Blanda alla nämndliknande grupper finns en beredning som är rätt okänd då den inte finns omnämnd i kommunens matrikel eller något organisationsschema och det är ordförandeberedningen.

Sammansättningen i denna grupp är så som det låter bara idel ordföranden och så vitt jag vet bara med samma märkning.

Vad är det som gör att finns de behov av ytterligare en beredning och med vilken tyngd har denna beredning? Svaret är nog så enkelt att genom att ha bara samma partifärg blir det ju ganska enkelt och minimalt med diskussion.

Ett av de tydligaste exemplen var när ordförandeberedningen körde över arvodeskommittén när det gällde arvodesreglementet och lämnade ett eget förslag till kommunstyrelsen och följande fullmäktige.

Jag undrar hur ordförandeberedningen dokumenterar sitt arbete, det borde åtminstone finnas några spår efter deras sammanträden­ – hm!