Det är trots allt ingen trevlig läsning!

I dagens lokaltidning slår sig både förvaltning och nämnd för bröstet med anledning av det senaste resultatet från Lärarförbundet rankning av Sveriges bästa skolkommun, vi är till och med länets klättrare!

Och visst är det glädjande att kommunen klättrar i rankingen men det gäller att titta inom vilka områden man klättrar.

När det gäller elevernas kunskaper ligger vi fortfarande bland de sämsta! När det gäller betygsresultat – genomsnittligt meritvärde i åk 9 är placeringen 266 och när det gäller betygsresultat i åk 9 i förhållande till förutsättningarna, SALSA, blir placeringen 276.

Inget av detta tar förvaltning eller nämnd upp i sina inlägg i tidningen, vilket är ytterst märkligt, det nämnden däremot tar upp är de låga lärarlönerna och det är bra för det finns bara tre sämre kommuner i landet.

Men frågan är hur ska elevernas kunskaper kunna lyftas upp, jämför man med föregående år är det till och med sämre än hur det var förra året. I matematik är resultaten vid de nationella proven mycket sämre än föregående år.

Så även om kommunen klättrar i ranking så är det en lång väg att gå för att nå några kunskapsmål.