UKN vet inte hur man ska göra…

Folkpartiet Liberalerna klagar på hur partiets ersättare i utbildnings och kulturnämnden har blivit behandlade. Till nämndens möten i september och oktober har inga kallelser delgivits dessa.

Bo Stenbeck var fram till kommunfullmäktiges möte den 3 oktober och dess entledigande av honom, KF § 51/11, Folkpartiets förtroendevalda ersättare, därefter är Barbro Stenbeck ersättare för Folkpartiet i utbildnings och kulturnämnden.

Som förtroendevald i nämnder kan man inte själv avsäga sig sitt uppdrag. Uppdraget är en samhällsplikt, till skillnad från till exempel styrelsen i ett bolag där man kan avgå direkt. Det är fullmäktigeförsamlingen som entledigar ledamöter/ersättare som avsäger sig uppdragen.

Detta innebär sålunda att tills fullmäktige så beslutat skall nämndledamoten/ersättaren inte betraktas annorlunda. Kallelser skall distribueras enligt gängse form och någon exkludering skall inte ske, vilket det i dessa fall har gjorts.