Skolan i fokus

Vi har alla, i de lokala medierna, kunnat läsa om framgången eller den klättring som kommunen gjort i lärarförbundets rankning av Sveriges bästa skolkommun, kommunen kallas till och med länets skolkomet!

Ordförande i utbildnings och kulturnämnden uttalar sig om att ”vi är inte nöjda” och det får jag verkligen hoppas! Att döma av det resultatet, är det fortfarande en lång väg att gå, och mycket att göra för att kunna vara riktigt nöjd.

Kommunen ligger fortfarande i botten när det gäller exempelvis betygsresultat, meritvärden, både med och utan hänsyn tagen till förutsättningarna.

Samtidigt är vårens nationella prov i svenska, matematik och engelska en allt annat än en önskvärd läsning. I en aktuell doktorsavhandling från Göteborgs universitet hävdas att ju mer ansvar eleverna får ta själva för sitt lärande, desto lägre visar sig prestationsresultaten vara.