Optimerad dagordning

Ska det gå att få till en till fullmäktigedagordning där 25% av punkterna är en folkpartifråga. Det finns nog rätt goda utsikter till detta inför nästa fullmäktigesammanträde. Tre nya motioner och 2 intepellationer och tre svar på tidigare motioner, det bör nog uppemot 33%.

Om konsten att hålla isär rollerna…

Vid kommunstyrelsens senaste mötet var en av våra motioner upp till beslut och intressant nog var beslutsunderlaget en skrivning om vad socialdemokraterna hade för syn på vår motion, även om det var undertecknat av kommunstyrelsens ordförande.

Här undrar jag om inte ordförande blandar ihop sina olika roller lite grann. Enligt mitt sätt att se, ska inte ordförande i den rollen att uttala om vad enbart S vill utan här är det som talesman för kommunstyrelsens!

En kommunstyrelsens ordförandes uppdrag är att leda och samordna kommunstyrelsens verksamhet, planeringsförutsättningar och övergripande strategier. Att då blanda in enskilda parter torde inte ligga inom det uppdraget!

Men om man ska se det från den positiva sidan så är det att det fortfarande finns utrymme för förbättring, trots decennier av (S)tyre 🙂

Värdighets eller omsorgsgaranti – är det någon skillnad?

Nyligen annonserade kommunen i det lokal annons- och informationsbladet Ockelbo-Nytt att man arbetar med att skapa en lokal värdighetsgaranti.

Hm… i mina öron låter det väldigt likt vad vi har motionerat om när det gäller omsorgsgaranti!

Om vi för det på tal att det verkar väldigt lika så lär nog svaret bli att ” Nä, det här har vi jobbat med väldigt länge och långt innan er motion…”.

Nu är det inte det viktigast vem gjort vad utan huvudsaken är de äldre får en bättre omsorg.

Vad är värst – okunskap eller historieförvandling?

När Arbetarbladets politiska redaktör på ledarsidan i dagens tidning utmålar alliansregeringen för att vara ansvariga för att det som 2003 kallades för det svenska bidragsfusket undrar jag vad som är värst!

Att som politisk redaktör inte veta vilka som satt i regeringsställning 2003 eller att medverka till en viss historieförvandling!

Om nu redaktören menar att det svenska bidragsfusket grundlades 2003 så var det regeringen Persson som myntade uttrycket och inte någon alliansregering, alliansen inledde sitt samarbete inför riksdagsvalet 2006.

Vidare hävdar redaktören att allianspartierna fick raljera närmast ostört, utifrån det låter det som det var en synnerligen aktiv oppositionen och som i högsta grad satte dagordningen framför regeringen Persson.

Kanske är redaktören omedveten om att hon själv gör som det som hon beskyller andra för, dvs att en osanning blir till sanning om man upprepar det tillräckligt länge!

Ordning och reda, bot och bättring!

När det står att läsa i tidningen (AB 7/11) att man inom socialförvaltningen inte budgeterat för en utbildning för all personal inom hemtjänsten utan det dyker upp tillsynes helt plöstligt finns det fog att undra hur det står till med ordning och redan inom förvaltningen.

Nu kan det säkert hävdas att det rör sig bara om kanske en 0,5 % av förvaltningens budget men när det drabbar rsultatet negativt är det inte alls bra.

Att inte budgetera för utbildning eller kompetensutveckling, och i synnerhet när det gäller ett helt område/avdelning borde resultera i underkänt till enhetschef och förvaltningschef.

Arbetsklimatet i skolan

Vi har under hösten kunnat läsa i de lokala medierna inlägg om bland annat arbetsklimatet i skolan och att det finns en upplevd otrygghet. Det skrivs om allt ifrån bristande lyhördhet till en ren rädsla för att göra sin röst hörd.

Samtidigt visar representanter för nämnden i ett repliksvar upp en mindre ödmjuk inställning. Att kräva handfasta exempel kan vara paradoxalt för en organisation som säger sig uppleva en otrygghet och bristande tillit, det är som att uppmana någon att vara spontan!

Det inre arbetsklimatet i skolan är avgörande för dess förmåga att erbjuda eleverna en stimulerande och utvecklande miljö för lärande. Om detta är förhoppningsvis alla som är väl insatta i skolans verksamhet överens.

I lärarförbundets ranking av Sveriges bästa skolkommun var kommunen 2009 rankad nummer 62 när det gäller friska lärare, för att 2010 var på plats 188 och nu senast på plats 230.