Arbetsklimatet i skolan

Vi har under hösten kunnat läsa i de lokala medierna inlägg om bland annat arbetsklimatet i skolan och att det finns en upplevd otrygghet. Det skrivs om allt ifrån bristande lyhördhet till en ren rädsla för att göra sin röst hörd.

Samtidigt visar representanter för nämnden i ett repliksvar upp en mindre ödmjuk inställning. Att kräva handfasta exempel kan vara paradoxalt för en organisation som säger sig uppleva en otrygghet och bristande tillit, det är som att uppmana någon att vara spontan!

Det inre arbetsklimatet i skolan är avgörande för dess förmåga att erbjuda eleverna en stimulerande och utvecklande miljö för lärande. Om detta är förhoppningsvis alla som är väl insatta i skolans verksamhet överens.

I lärarförbundets ranking av Sveriges bästa skolkommun var kommunen 2009 rankad nummer 62 när det gäller friska lärare, för att 2010 var på plats 188 och nu senast på plats 230.