Ordning och reda, bot och bättring!

När det står att läsa i tidningen (AB 7/11) att man inom socialförvaltningen inte budgeterat för en utbildning för all personal inom hemtjänsten utan det dyker upp tillsynes helt plöstligt finns det fog att undra hur det står till med ordning och redan inom förvaltningen.

Nu kan det säkert hävdas att det rör sig bara om kanske en 0,5 % av förvaltningens budget men när det drabbar rsultatet negativt är det inte alls bra.

Att inte budgetera för utbildning eller kompetensutveckling, och i synnerhet när det gäller ett helt område/avdelning borde resultera i underkänt till enhetschef och förvaltningschef.