Värdighets eller omsorgsgaranti – är det någon skillnad?

Nyligen annonserade kommunen i det lokal annons- och informationsbladet Ockelbo-Nytt att man arbetar med att skapa en lokal värdighetsgaranti.

Hm… i mina öron låter det väldigt likt vad vi har motionerat om när det gäller omsorgsgaranti!

Om vi för det på tal att det verkar väldigt lika så lär nog svaret bli att ” Nä, det här har vi jobbat med väldigt länge och långt innan er motion…”.

Nu är det inte det viktigast vem gjort vad utan huvudsaken är de äldre får en bättre omsorg.