Om konsten att hålla isär rollerna…

Vid kommunstyrelsens senaste mötet var en av våra motioner upp till beslut och intressant nog var beslutsunderlaget en skrivning om vad socialdemokraterna hade för syn på vår motion, även om det var undertecknat av kommunstyrelsens ordförande.

Här undrar jag om inte ordförande blandar ihop sina olika roller lite grann. Enligt mitt sätt att se, ska inte ordförande i den rollen att uttala om vad enbart S vill utan här är det som talesman för kommunstyrelsens!

En kommunstyrelsens ordförandes uppdrag är att leda och samordna kommunstyrelsens verksamhet, planeringsförutsättningar och övergripande strategier. Att då blanda in enskilda parter torde inte ligga inom det uppdraget!

Men om man ska se det från den positiva sidan så är det att det fortfarande finns utrymme för förbättring, trots decennier av (S)tyre 🙂