Folkpartiet är aktivast i Ockelbos fullmäktige!

I dagens Arbetarbladet, en helsida vid mitten uppslaget, kan man läsa att folkpartiet är aktivast i fullmäktige. Vi har lämnat in 10 motioner, 6 interpellationer och en fråga under året, det måste vi vara nöjd med. Jag tycker att vi har jobbat på rätt så bra för de 117 personer som röstade på oss i valet. Man skulle nästa kunna säga att vi är den aktivaste oppositionen!

Ny Chefstillsättning en svindlande tanke igen

I dag kan man läsa i Arbetarblandet att kommunen har anställt en ny tekniskchef, de senaste chefstillsättningar har inte varit de allra bästa!

I ett tidigare inlägg, 29 juni 2011, hade jag förhoppning om att det framöver skulle bli en korrekt rekryteringsprocess, något som är rätt väg att gå om kommunen har ambitionen att vara en attraktiv arbetsgivare.

Men när det nu tillsätt tekniskchef utan en tillsynes relevant erfarenhet är det illavarslande, jag tror att det kan bli svårt att få tilltro till organisationens förmåga. Jag tror även att det skapar en förvåning bland kommuninnevånarna om denna tillsättning – varför man inte ta tillfället i akt och förändrar verksamheten? Kommunen behöver inte flera chefer utan kommunen behöver fler pedagoger!

Nu blir det en energikonsult som enligt egen utsago bara jobbat initialt med ”stora” projekt… oj oj om två år kommer denna att lämna kommunen likt hur bygg och miljöchefen gjorde!

Jag undrar vilka tillsättningsgrunder det finns i det senaste fallet, hur det står till med värderingar av kompetens – kan det vara så att det kanske var andra faktorer än dokumentera erfarenhet eller tidigare ledarerfarenhet etc. som värderas högre? Det verkar inte vara det som man har efterfrågat ialla fall, vara en tydlig beslutsfattare, ha tidigare erfarenhet av att ansvara för egna projekt mm.

Inte heller detta informerades kommunstyrelsen om vid det senaste möte den 28 november men det kanske är så att kommunledningen och/eller S vetat om detta?

Men det kanske är så att vi får vad vi betalar för….

Fråga leder till ändrade rutiner

Min fråga om underskottet i det kommunala bostadsbolaget Ockelbogårdar har tydligen resulterat i att rutinerna om hur bolaget sköter sin information och hur kommunstyrelsens uppsiktsplikt sköts kommer att förändras. Tidigare har bara kommunledningen, dvs. tjänstemän och kommunstyrelsens ordförande fått den informationen, men i och med att kommunstyrelsen har uppsiktsplikt är det en välkommen förändring att hela styrelsen får samma information.

Ytterligare ett område där vår medverkan för verksamheterna framåt…

Tänk att det går att ändra kommunstyrelsebeslut i fullmäktige!

Vid dagens fullmäktigemöte blev vår motion om att rekommendera partierna att redovisa vart partistöden går till bifallen. Senast vid kommunstyrelsen var det helt annat svar, då var det att vänta till att någon annan säger åt oss att göra något, istället för att ta ett eget initiativ.

I tisdagens tidning kan man säker läsa att nu är jag nöjd och inte som efter KS suckande och undrande om varför inte partierna kan öppet redovisa vad man gör med stödet.

Hur kan vi få lite mer tyngd och fart på fullmäktige?

I går fredag var jag på ett möte med fullmäktigepresidier från våra grannkommuner och efter att ha hört hur andra kommuner i länet har det med sina fullmäktigesammanträden, där man i flera fall måste bryta för att klockan blivit för mycket – då pratar vi kl 23-00, blir jag lite avundsjuk på livfull deras möte verkar vara! Hos oss brukar ett fullmäktigesammanträde vara över på max 1 timme!

Med hem fick jag flera bra idéer och uppslag på hur vi ska kunna gör fullmäktigearbetet mer livfullt och aktivt. Tyngdpunkten är faktiskt i fullmäktige och inte i exempelvis styrelsen.

Fullmäktige är och ska vara det forum där man föreslår eller utveckla ny politik och styrelsen det forum där man har en mer uttalad roll att kontrollera och samordna förvaltningarnas arbete.