Hur kan vi få lite mer tyngd och fart på fullmäktige?

I går fredag var jag på ett möte med fullmäktigepresidier från våra grannkommuner och efter att ha hört hur andra kommuner i länet har det med sina fullmäktigesammanträden, där man i flera fall måste bryta för att klockan blivit för mycket – då pratar vi kl 23-00, blir jag lite avundsjuk på livfull deras möte verkar vara! Hos oss brukar ett fullmäktigesammanträde vara över på max 1 timme!

Med hem fick jag flera bra idéer och uppslag på hur vi ska kunna gör fullmäktigearbetet mer livfullt och aktivt. Tyngdpunkten är faktiskt i fullmäktige och inte i exempelvis styrelsen.

Fullmäktige är och ska vara det forum där man föreslår eller utveckla ny politik och styrelsen det forum där man har en mer uttalad roll att kontrollera och samordna förvaltningarnas arbete.