Tänk att det går att ändra kommunstyrelsebeslut i fullmäktige!

Vid dagens fullmäktigemöte blev vår motion om att rekommendera partierna att redovisa vart partistöden går till bifallen. Senast vid kommunstyrelsen var det helt annat svar, då var det att vänta till att någon annan säger åt oss att göra något, istället för att ta ett eget initiativ.

I tisdagens tidning kan man säker läsa att nu är jag nöjd och inte som efter KS suckande och undrande om varför inte partierna kan öppet redovisa vad man gör med stödet.