Fråga leder till ändrade rutiner

Min fråga om underskottet i det kommunala bostadsbolaget Ockelbogårdar har tydligen resulterat i att rutinerna om hur bolaget sköter sin information och hur kommunstyrelsens uppsiktsplikt sköts kommer att förändras. Tidigare har bara kommunledningen, dvs. tjänstemän och kommunstyrelsens ordförande fått den informationen, men i och med att kommunstyrelsen har uppsiktsplikt är det en välkommen förändring att hela styrelsen får samma information.

Ytterligare ett område där vår medverkan för verksamheterna framåt…