Var finns visionerna?

Var finns visionerna, de nya tankar och idéer om och hur man kan göra saker på inom förvaltningen, istället för att envist bevara gamla strukturer och arbetssätt?  Inom det politiska området finns det visioner, åtminstone från vår sida.

Nu ser jag att man på förvaltningssidan återigen väljer att bevara det som varit när man anställer en ny chef för att fylla upp efter en som gått i pension. När det finns möjlighet att anpassa kommunens kostym väljer man återigen att fylla ut och på med nya tjänstemän.

Här fanns möjligheten att verkligen göra en ansträngning och samordna inom teknikområdet med tekniskchef, utvecklingschef och bygg och miljöchef men den har man inte tagit!

Men när det finns en ovilja till att se över den politiska organisationens kostym är det inte förvånande att det samma verkar gälla tjänstemannasidan!