Är turism kommunal kompetens?

I gårdagen GD uttalade sig kommunalrådet/kommunstyrelsens ordf. om det stöd Wij trädgårdar behöver och kommer att få. Som ägare är det ju naturligt att skjuta till pengar för ändamålet är viktigt och heligt!

Det handlar inte om ändamålets riktighet eller inte utan det är huruvida det är rätt och riktigt! Ligger det inom den kommunala kompetensen att driva turistverksamhet eller inte?

Sedan är det kanske inte heller helt lämpligt att personer som själva sitter i styrelsen för en verksamhet är samma personer som skriver ett beslutsunderlag och motiveringen till beslut!

Frågan är vad ska en kommun satsa mest pengar på? Är det bäst att ge 250.000 för att höja lärarlöner, och som ligger inom den kommunala kompetensen, eller är det att ge 900.000 i stöd till en verksamhet som inte bär sig själv, och som tveksamt ligger inom kommunala kompetensen?

Här är det tydligt vad vår kommun väljer, själv skulle jag gett 900.000 i lönepåslag.