Att förstå vad man skriver eller beskriva vad man vill

Nu när kommunen arbetat fram en kommunikationspolicy, något som i sig är välbehövligt och positivt, är det bra att det finns substans bakom det som skrivs. Att exempelvis skriva att kommunikationen ska leda till en känsla av sammanhang eller KASAM, som det även är känt som, måste man eller borde man även beskriva hur det ska ske. I policyn saknar jag någon form av beskrivning om mottagaren ska få en känsla av sammanhang? Hur är det med komponenterna bakom KASAM; begriplighet, hanterbarhet och mening?

Begriplighet kan göra så att man förstår orsak och verkan, ge kunskaper om exempelvis den egna verksamheten. Hanterbarhet kan vara så att man får nya sätt att se på tillvaron eller få fler alternativ. Mening kan vara så att man exempelvis kan se sig själv som en del av ett större sammanhang, i det här fallet kan det vara den kommunala verksamheten.

Jag tror att många som säger sig ha en kommunikationsstrategi eller liknande snarare borde döpa om det till informationsstrategi då det mer handlar om att överföra ett budskap/information från en person till en annan. Kommunikation handlar mer om dialog, relation, göra gemensamt och att man stämma av vad man kommunicerat om.

Sitta på samma stol flera gånger om

Vid bokslutsgenomgången idag var en av informationspunkterna Ockelbo Vatten AB. Den som presenterade bokslutet var deras vd. Samtidigt nämndes det att han även är vd för de tre andra bolagen som ingår i Gästrike Vatten.

Dessa bolag är huvudmän för de allmänna vatten och avloppsanläggningarna i sina respektive kommuner, Gävle, Hofors och Älvkarleby. Han är dessutom är vd för Gästrike Vatten, som är driftbolaget.

Det måste vara intressanta diskussioner när exempelvis Ockelbo Vatten AB för diskussioner med driftbolaget, Gästrike Vatten! Normalt är ju en vd en företrädare för ett bolag och då bör det bli en konstig situation när samma person ska tala mot eller med sig själv.

Det är även intressant att varken styrelsen i Gästrike Vatten eller för den delen Ockelbo Vatten verkar ha några synpunkter på upplägget.