Kommunala satsningar

Wij Trädgårdar är en viktig del i vår föresats att öka turist- och besöksnäringen och få fler att flytta hit, sa kommunalrådet efter beslutet att ge 900 000 kronor i ekonomiskt bistånd kommande år (2013).

Det stora problemet med den här sortens satsningar är kanske inte kostnaden – 900 000 kronor kommer inte att knäcka kommunens budget. Istället är det riktiga problemet, i stävan efter att ”sätta kommunen på kartan” genom ”roliga” satsningar (turism osv.) att strålkastarljuset flyttas från det kommunen kan göra som spelar stor roll för invånarnas livskvalitet, inflyttningen och företagande. Det ytliga och glättiga tar gärna lätt överhanden när det diskuteras hur en kommun kan bli mer attraktiv.

Det viktiga för en kommuns framtid är att kärnverksamheten sköts på ett bra sätt. Det betyder att kommunalskatten inte ska vara uppåt 40 kronor, att folk ska vara nöjda med deras föräldrars äldrevård, att vägarna ska vara hela och att skolan ska fungera bra. Dessutom är det ett stort plus om kommunens företagare (de som skapar de jobb som nya invånare kan flytta till) känner att de får bra hjälp och stöd från kommunen.

Handlingskraft eller beslutsångest

I september 2010 skrev jag en debattartikel om behovet av en handlingskraftig kommun och där jag konstaterade att släpphänthet eller beslutsångest sänder signaler om att allas vår kommunala egendom är inget av värde. Tyvärr har det ännu inte blivit någon större förbättring på den fronten.

I lördagens Arbetarbladet konstaterar kommunalrådet att ”vi har varit för dåliga på att ta ansvar” när det gäller skolans dåliga inomhusmiljö. Samtidigt har kommunen inväntat de fyra skolutredningar som gjorts de senaste åtta åren!!

Liknande finner jag i det svar på vår motion om elektroniska dokument, som kommer på nästa kommunstyrelsemöte, där högste tjänsteman skriver att man under de senaste två åren tittat på nya dokumenthanteringssystem!  Det borde inte vara så svårt att hitta något som är bättre än det som finns idag. När man manuellt behöver scanna in dokument, protokoll och kallelser för att publicera dessa på kommunens hemsida är nog behovet efter bättre verktyg stort?

Prioriteringar för framtiden!

I dagens Arbetarbladet (fredag) kan man läsa att kommunen inte att råd med den förstärkning inom förskolan som behövs under nästa år. Det saknas ungefär 5 miljoner kronor för att kunna genomföra önskvärda och nödvändiga satsningar inom skolan.

Samtidigt har kommunstyrelsen beslutat att under nästa år ge wij trädgårdar 900 tusen kronor dvs. ungefär vad 2 förskollärare kostar!

Visst kan det vara viktigt att få hit turister men när vi inte satsar på framtiden dvs. skolan och barnen blir det kortsiktiga slag i luften och inget som leder till något bestående.

Men det är klart barn är inte lika högljuda kravställare…