Prioriteringar för framtiden!

I dagens Arbetarbladet (fredag) kan man läsa att kommunen inte att råd med den förstärkning inom förskolan som behövs under nästa år. Det saknas ungefär 5 miljoner kronor för att kunna genomföra önskvärda och nödvändiga satsningar inom skolan.

Samtidigt har kommunstyrelsen beslutat att under nästa år ge wij trädgårdar 900 tusen kronor dvs. ungefär vad 2 förskollärare kostar!

Visst kan det vara viktigt att få hit turister men när vi inte satsar på framtiden dvs. skolan och barnen blir det kortsiktiga slag i luften och inget som leder till något bestående.

Men det är klart barn är inte lika högljuda kravställare…