Handlingskraft eller beslutsångest

I september 2010 skrev jag en debattartikel om behovet av en handlingskraftig kommun och där jag konstaterade att släpphänthet eller beslutsångest sänder signaler om att allas vår kommunala egendom är inget av värde. Tyvärr har det ännu inte blivit någon större förbättring på den fronten.

I lördagens Arbetarbladet konstaterar kommunalrådet att ”vi har varit för dåliga på att ta ansvar” när det gäller skolans dåliga inomhusmiljö. Samtidigt har kommunen inväntat de fyra skolutredningar som gjorts de senaste åtta åren!!

Liknande finner jag i det svar på vår motion om elektroniska dokument, som kommer på nästa kommunstyrelsemöte, där högste tjänsteman skriver att man under de senaste två åren tittat på nya dokumenthanteringssystem!  Det borde inte vara så svårt att hitta något som är bättre än det som finns idag. När man manuellt behöver scanna in dokument, protokoll och kallelser för att publicera dessa på kommunens hemsida är nog behovet efter bättre verktyg stort?