Kommunala satsningar

Wij Trädgårdar är en viktig del i vår föresats att öka turist- och besöksnäringen och få fler att flytta hit, sa kommunalrådet efter beslutet att ge 900 000 kronor i ekonomiskt bistånd kommande år (2013).

Det stora problemet med den här sortens satsningar är kanske inte kostnaden – 900 000 kronor kommer inte att knäcka kommunens budget. Istället är det riktiga problemet, i stävan efter att ”sätta kommunen på kartan” genom ”roliga” satsningar (turism osv.) att strålkastarljuset flyttas från det kommunen kan göra som spelar stor roll för invånarnas livskvalitet, inflyttningen och företagande. Det ytliga och glättiga tar gärna lätt överhanden när det diskuteras hur en kommun kan bli mer attraktiv.

Det viktiga för en kommuns framtid är att kärnverksamheten sköts på ett bra sätt. Det betyder att kommunalskatten inte ska vara uppåt 40 kronor, att folk ska vara nöjda med deras föräldrars äldrevård, att vägarna ska vara hela och att skolan ska fungera bra. Dessutom är det ett stort plus om kommunens företagare (de som skapar de jobb som nya invånare kan flytta till) känner att de får bra hjälp och stöd från kommunen.