Premiär

I dag var det första gången som jag gavs möjlighet att vara ledamot i kommunstyrelsen annars är jag närvarande ersättarrollen trogen. Jag passade på att yrka och ta initiativ till förslag, det gäller att ta vara på chansen för jag tror inte att kommer igen inom överskådlig tid.

Jag hoppas att kommunen nu tar tag i frågan om sotnings och brandskyddskontrollstaxan och beslutar om en löpande taxa dvs. med en start och ingen definierad slutpunkt. Annars lär flera medvetna medborgare skriva brev till Gästrikesotaren och begära full återbetalning för sotning och brandskyddskontroll som gjorts efter 1 april i år. Jag beklagar att Gästrikesotaren kan hamna i denna situation men på grund av att Ockelbo kommun inte beslutat om någon ny taxa från 1 april blir situationen sådan.

Ju längre beslutet dröjer ju mer intäkter går kommunen miste om. Revisorernas samlade bedömning är att tidsatt taxor eller andra beslut, dvs. period med start och slut, endast gäller inom den perioden därefter måste nya beslut till.

Jag skulle inte bli förvånad om det vid nästa revision av t.ex. PWC dyker upp en fråga om internkontroll och taxor…

Kommunalt partistöd

I dagarna har en statlig utredning, om hur den kommunala demokratin ska förstärkas, presenterats där man pekar på samma sak som vi gjorde när vi lämnade in vår motion om kommunalt partistöd.

Nu blev det så att fullmäktige gick emot kommunstyrelsen och röstade igenom vårt förslag. Däremot finns ännu inget regelverk eller rekommendation om hur det ska göras.

Utredningens rekommendationer om hur det ska göras borde kunna överföras till vår kommun!

Kommunens årsredovisning 2011

Till viss del är det en trevlig läsning men när kommunstyrelsens ordförande i inledning till årsredovisningen talar om kloka politiska prioriteringar som ger möjligheter inför framtiden blir jag orolig.

– Vi har kommunala bolag och stiftelser om som inte går ihop – det är bekymmersamt!

– Var fjärde elev i Ockelbo kommun lämnade 2011 grundskolan med ofullständiga betyg och få elever når höga betyg – det är bekymmersamt!

– Det talas om kapitalförstöring när det gäller skolans lokaler, dåligt ansvarstaganden – det är bekymmersamt!

Företagare lyfter fram skolan som en nyckelfaktor för att rekrytera nya medarbetare.

Det viktiga för en kommuns framtid är att kärnverksamheten sköts på ett bra sätt. Så vi har inte bara möjligheter inför framtiden utan vi har stora skyldigheter inför framtiden.