Kommunens årsredovisning 2011

Till viss del är det en trevlig läsning men när kommunstyrelsens ordförande i inledning till årsredovisningen talar om kloka politiska prioriteringar som ger möjligheter inför framtiden blir jag orolig.

– Vi har kommunala bolag och stiftelser om som inte går ihop – det är bekymmersamt!

– Var fjärde elev i Ockelbo kommun lämnade 2011 grundskolan med ofullständiga betyg och få elever når höga betyg – det är bekymmersamt!

– Det talas om kapitalförstöring när det gäller skolans lokaler, dåligt ansvarstaganden – det är bekymmersamt!

Företagare lyfter fram skolan som en nyckelfaktor för att rekrytera nya medarbetare.

Det viktiga för en kommuns framtid är att kärnverksamheten sköts på ett bra sätt. Så vi har inte bara möjligheter inför framtiden utan vi har stora skyldigheter inför framtiden.