Kommunalt partistöd

I dagarna har en statlig utredning, om hur den kommunala demokratin ska förstärkas, presenterats där man pekar på samma sak som vi gjorde när vi lämnade in vår motion om kommunalt partistöd.

Nu blev det så att fullmäktige gick emot kommunstyrelsen och röstade igenom vårt förslag. Däremot finns ännu inget regelverk eller rekommendation om hur det ska göras.

Utredningens rekommendationer om hur det ska göras borde kunna överföras till vår kommun!