Premiär

I dag var det första gången som jag gavs möjlighet att vara ledamot i kommunstyrelsen annars är jag närvarande ersättarrollen trogen. Jag passade på att yrka och ta initiativ till förslag, det gäller att ta vara på chansen för jag tror inte att kommer igen inom överskådlig tid.

Jag hoppas att kommunen nu tar tag i frågan om sotnings och brandskyddskontrollstaxan och beslutar om en löpande taxa dvs. med en start och ingen definierad slutpunkt. Annars lär flera medvetna medborgare skriva brev till Gästrikesotaren och begära full återbetalning för sotning och brandskyddskontroll som gjorts efter 1 april i år. Jag beklagar att Gästrikesotaren kan hamna i denna situation men på grund av att Ockelbo kommun inte beslutat om någon ny taxa från 1 april blir situationen sådan.

Ju längre beslutet dröjer ju mer intäkter går kommunen miste om. Revisorernas samlade bedömning är att tidsatt taxor eller andra beslut, dvs. period med start och slut, endast gäller inom den perioden därefter måste nya beslut till.

Jag skulle inte bli förvånad om det vid nästa revision av t.ex. PWC dyker upp en fråga om internkontroll och taxor…