Om viljan finns så…nä!

Nu när fullmäktige äntligen tagit beslut om en löpande sotnings och brandskyddskontrolltaxa finns det ingen vilja eller intresse att gå vidare och reda ut hur det kunde bli så här att kommunen i praktiken stått utan taxa för detta.

Varken politiken eller förvaltning visar upp den öppenhet som man som väljare och innevånare har rätt att kräva utan här vill man hellre undvika att väcka den björn som sover dvs. väljarna. Men om vi inte reder ut och drar lärdom av detta är risken stor att vi kan hamna i samma sitts i någon annan fråga.

Nu är det kanske så att det inte finns resurser, numerär eller kompetens, att reda ut det hela men att bara konstatera att vi kan fatta vilka beslut som helst bara ingen överklagar är inget annat än nonchalans inför de som valt oss.

Dagens hjälte eller?

Hörde idag på lokalradion att midsommarfirandet är räddat i Ockelbo, nu när Wij trädgårdar går in och räddar arrangemanget! Visst är det bra att traditionen fortsätter även om det inte blir riktigt som tidigare med ny plats och allt därikring.

Men dröjsmålet får åtminstone mig att undra hur villig Wij trädgårdar varit, allra helst efter turerna kring valborg. Men det kanske är så att ägaren tagit dem i örat, för trots allt får man en relativt stor del medel!

Man kanske fått ett erbjudande man inte kan tacka nej till eller hur vara det i Gudfadern filmerna?

Att få respons på det vi gör

Efter att vi lämnade in vår motion om grön asfalt tog det ett tag innan den blev omskriven i media. Men i dagens Arbetarbladet var den med och det noterades av bl.a. ett företag i branschen NCC. En representant ringde upp mig och vi hade ett intressant samtal, där han berättade att man förra veckan hade bjudit in till ett informationsmöte och att tjänstemän från andra kommuner var med men inte från vår kommun. Och att grön asfalt diskuterades!