Om viljan finns så…nä!

Nu när fullmäktige äntligen tagit beslut om en löpande sotnings och brandskyddskontrolltaxa finns det ingen vilja eller intresse att gå vidare och reda ut hur det kunde bli så här att kommunen i praktiken stått utan taxa för detta.

Varken politiken eller förvaltning visar upp den öppenhet som man som väljare och innevånare har rätt att kräva utan här vill man hellre undvika att väcka den björn som sover dvs. väljarna. Men om vi inte reder ut och drar lärdom av detta är risken stor att vi kan hamna i samma sitts i någon annan fråga.

Nu är det kanske så att det inte finns resurser, numerär eller kompetens, att reda ut det hela men att bara konstatera att vi kan fatta vilka beslut som helst bara ingen överklagar är inget annat än nonchalans inför de som valt oss.