Minnet är kort

Nu är det dags för LOV att komma upp till beslut i socialnämnden och då uttalar sig vice ordföranden, i avsaknad av ordförande som hoppat av*, i dagens Arbetarbladet. ”Vi inom Socialdemokraterna är positivt inställda till förslaget”, detta är intressant för det då vice ordföranden visar upp är att det politiska minnet är kort.

Vid två tidigare tillfällen har S röstat mot att dels införa LOV (en motion från M) och dels att utreda ett eventuellt införande av LOV (motion från C). Då var det inte tal om att vara positivt inställd till sådana förslag men allt blir lättare när det kan se ut som att förslagen kommer från rätt håll.

* Nu är det bara så att det är fullmäktige som entledigar ledamöter som vill lämna sina förtroendeuppdrag och inget som man själv kan bestämma.