Ekonomi – ett sorgebarn i vår kommun

I juni pekade utbildnings- och kulturnämndens (UKN) prognoser på ett nollresultat vid årets slut. En månad senare är siffrorna betydligt dystrare – minus 2,4 miljoner kronor.

En upprörd nämndsordförande säger ”Helt horribelt, jag skäms över att stå till svars i fullmäktige för de här minussiffrorna” och kommunalrådet är också kritisk till att nämndens ekonomi försämrats så drastiskt på bara en månad ” Det här är inte acceptabelt och det kommer som en total överraskning”.

Men är det så konstigt? I den ekonomiska månadsredovisningen som idag används inom kommunen är det svårt att överblicka det faktiska utfallet mot budget. För att månadsredovisningen ska bli ett bra redskap för uppföljning av ekonomin måste periodisering av kostnader ingå i uppföljningen.

Inom Folkpartiet är vi övertygade om att en periodisering av budgeten skulle förbättra kvaliteten på uppföljningar och prognoser under året. Att som idag göra jämförelser mot en schablonmässigt tolftedel kan innebära att behovet av eventuella justeringar i praktiken bara kan göras i slutet av året– och då är det ofta för sent!

Tyvärr har inte någon annan sett behovet av förändringar- varför ändra på något som fungerar var en kommentar på ett kommunstyrelsemöte när vår motion om detta var upp till beslut!

Det kanske därför står vi där vi gör – minus 2,4 miljoner kronor på en månad!?