Väljare – tro på det vi säger och inte på det vi gör!

I en annons i det lokala Kuxabladet kan man nu läsa om ett parti som vågar ta ställning och tar ansvar men samtidigt undviker samma parti att nu senast ta ställning i frågan om LOV. En fråga som valsat från fullmäktige till socialnämnden och som nu rimligen borde legat till sig så pass att ett beslut vore nära till hands!

Men icke – nu är frågan bordlagd i väntan på att partiet ska lyssna vad sina medlemmar tycker. Nu kan ju en utomstående tycka att det har gått om funnits tid till detta men men, kanske bättre sent än aldrig…

I utbildnings- och kulturnämndens delårsbokslut läser jag att, enligt skolans egna beräkningar, skolresultaten är sämre än förra året. Andelen elever som har lägst betyget godkänt har minskat med drygt 6 procent- det är definitivt inte bra.

Att vår kommun de senaste 8 åren haft fyra olika skolutredningar rimmar lila med att ansvar. Tyvärr är det skolbarnen och vår framtid som lider av detta , men de är inte några som får rösta!