Turism i all ära men det skapar inte nya invånare

När jag läser veckans Ockelbo-Nytt blir jag förundrad. Nu ska det bli seminarier om att skapa en turist strategi för vår kommun.

Samtidigt räcker det att gå ca två år tillbaka i tiden (KS 101129 punkt 20) och läsa vad projektet Ockelbo med grannar som sedermera blev Ockelbo växer skulle pyssla med!

Vad konstigt – det är i stor sett samma saker nu som då!

Har vi under två år inte kommit längre och vad värre är hur eller till vad har de projektmedel, 2×1,8 miljoner kronor, som avsatts använts till?

Dessa pengar borde ha räckt till ganska mycket inom skolans värld men det är kanske inte lika glassigt som att frottera sig med ”reklamare”.

Fokus på rätt saker?

I dagens Arbetarbladet kan man läsa att vår kommun nu tar hjälp av externa konsulter för att ta fram en turism strategi! Vi väljer alltså återigen att satsa på ”roliga” saker när vi samtidigt inte har resurser att jobba med utveckling av kommunen och våra byar.

Detta blir då en fråga om vad utvecklingsenheten ska syssla med, samtidigt är det en kompetensfråga om man tänker på att de olika projekten Ockelbo med grannar och Ockelbo växer drivit i samma anda – hm blir inte det ett underbetyg till hur dessa skötts då?

Vidare är detta intressant då det skulle innebära att under alla dessa år som kommunen har skickat med pengar till bla Wij-trädgårdar har det tydligen gjorts utan en tanke eller plan, eller hur ska det tolkas nu när det tas fram en strategi?

Nu är det inte första gången eller för den delen den inte sista gången heller som vi synes göra saker huvudlöst…

Enligt Världsturismorganisationen (World Tourism Organisation, UNWTO) är en turist: … en person som för nöjes skull är minst tio mil från sin folkbokföringsadress under minst 24 timmar, enligt den kategorisering som är underlag för beräkningar av turistnäringens statistik.