Fokus på rätt saker?

I dagens Arbetarbladet kan man läsa att vår kommun nu tar hjälp av externa konsulter för att ta fram en turism strategi! Vi väljer alltså återigen att satsa på ”roliga” saker när vi samtidigt inte har resurser att jobba med utveckling av kommunen och våra byar.

Detta blir då en fråga om vad utvecklingsenheten ska syssla med, samtidigt är det en kompetensfråga om man tänker på att de olika projekten Ockelbo med grannar och Ockelbo växer drivit i samma anda – hm blir inte det ett underbetyg till hur dessa skötts då?

Vidare är detta intressant då det skulle innebära att under alla dessa år som kommunen har skickat med pengar till bla Wij-trädgårdar har det tydligen gjorts utan en tanke eller plan, eller hur ska det tolkas nu när det tas fram en strategi?

Nu är det inte första gången eller för den delen den inte sista gången heller som vi synes göra saker huvudlöst…

Enligt Världsturismorganisationen (World Tourism Organisation, UNWTO) är en turist: … en person som för nöjes skull är minst tio mil från sin folkbokföringsadress under minst 24 timmar, enligt den kategorisering som är underlag för beräkningar av turistnäringens statistik.