KillingGate

Försäljningen av en ö i en av kommunens sjöar verkar utvecklat sig till ett litet bekymmer eller en oreda. Detta föranleder att frågor rörande rutiner och eller kommunikation inom kommunen, som jag ser det, behöver redas ut!

– Hur sker samråd med de övriga och möjligt involverade förvaltningarna?
– Vilket ansvar har kommunen för att reda ut missförstånd om man som tjänsteman och medborgare pratar förbi varandra i ett ärende?
– När och till vilka krävs skriftlig och extra tydlig information
– När finns det anledning för kommunen att vilja byta arrendator och då till en ö-köpare?

Dessa frågor, dock i mer utvecklad form, är ställda till kommunstyrelsen nu på måndag den 29 okt och då hoppas jag att det tvivel som finns låter sig skingras.

Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att en anställd eller förtroendevald ska inte ens kunna misstänkas för att låta sig påverkas av ovidkommande önskemål eller hänsyn i sitt arbete.

Våga ställa krav

Nu är det återigen dags för en ny höjning av VA taxan i vår kommun. Det är nu vi som är anslutna som får betala för de synder som gjorts eller snarare det som inte gjorts tidigare. Dåligt underhåll, bristande investeringar eller på kanske rent av vanskötsel leder numer till att Ockelbo ligger i topp när det gäller höga taxor – fel lista att vara i topp på och tyvärr inget som lockar till inflyttning!

Numer är det högt prioriterat att öka andelen anslutna! Men hallå, det är ju ingen nyhet.  Antalet nya fastigheter som tillkommit de senaste 10 åren är nog väldigt lätträknade så hur skulle det kunna bli flera ansluta?

För ett tag sedan vara jag på ett utskottsmöte där VD för både Ockelbo Vatten och Gästrike Vatten – ja det är samma VD i dessa bolag, bara det är anmärkningsvärt, lyfte upp samma sak det måste bli fler anslutna men det har inte hänt något. Att erbjuda de som har andra eller egna lösningar verkar inte vara en tänkbar lösning eller det har åtminstone inte varit så.

Det är hög tid för oss som är anslutna att syna vad dessa båda bolag håller på med och ställa tydliga krav, visa upp en handlingsplan likt det som nämnder, som går med underskott, behöver göra.

Att lägga sig i eller stå still och bli frånåkt?

Läser i dagens Arbetarbladet om läkarna som i desperation över sin arbetssituation väljer att sluta på hälsocentralen i Ockelbo. Samtidigt är beskedet från kommunens sida att man inte kan lägga sig i detta då det är en landstingsfråga.

Att ha en väl fungerande hälsocentral i en kommun är en viktig faktor för att få inflyttning likväl som bra skola. Och det är sant att det är en landstingsfråga men här måste kommunen vara på tårna, lägga sig i och ställa krav på landstinget annars är risken stor att vi blir frånåkta i frågan.