Att lägga sig i eller stå still och bli frånåkt?

Läser i dagens Arbetarbladet om läkarna som i desperation över sin arbetssituation väljer att sluta på hälsocentralen i Ockelbo. Samtidigt är beskedet från kommunens sida att man inte kan lägga sig i detta då det är en landstingsfråga.

Att ha en väl fungerande hälsocentral i en kommun är en viktig faktor för att få inflyttning likväl som bra skola. Och det är sant att det är en landstingsfråga men här måste kommunen vara på tårna, lägga sig i och ställa krav på landstinget annars är risken stor att vi blir frånåkta i frågan.