Våga ställa krav

Nu är det återigen dags för en ny höjning av VA taxan i vår kommun. Det är nu vi som är anslutna som får betala för de synder som gjorts eller snarare det som inte gjorts tidigare. Dåligt underhåll, bristande investeringar eller på kanske rent av vanskötsel leder numer till att Ockelbo ligger i topp när det gäller höga taxor – fel lista att vara i topp på och tyvärr inget som lockar till inflyttning!

Numer är det högt prioriterat att öka andelen anslutna! Men hallå, det är ju ingen nyhet.  Antalet nya fastigheter som tillkommit de senaste 10 åren är nog väldigt lätträknade så hur skulle det kunna bli flera ansluta?

För ett tag sedan vara jag på ett utskottsmöte där VD för både Ockelbo Vatten och Gästrike Vatten – ja det är samma VD i dessa bolag, bara det är anmärkningsvärt, lyfte upp samma sak det måste bli fler anslutna men det har inte hänt något. Att erbjuda de som har andra eller egna lösningar verkar inte vara en tänkbar lösning eller det har åtminstone inte varit så.

Det är hög tid för oss som är anslutna att syna vad dessa båda bolag håller på med och ställa tydliga krav, visa upp en handlingsplan likt det som nämnder, som går med underskott, behöver göra.