KillingGate

Försäljningen av en ö i en av kommunens sjöar verkar utvecklat sig till ett litet bekymmer eller en oreda. Detta föranleder att frågor rörande rutiner och eller kommunikation inom kommunen, som jag ser det, behöver redas ut!

– Hur sker samråd med de övriga och möjligt involverade förvaltningarna?
– Vilket ansvar har kommunen för att reda ut missförstånd om man som tjänsteman och medborgare pratar förbi varandra i ett ärende?
– När och till vilka krävs skriftlig och extra tydlig information
– När finns det anledning för kommunen att vilja byta arrendator och då till en ö-köpare?

Dessa frågor, dock i mer utvecklad form, är ställda till kommunstyrelsen nu på måndag den 29 okt och då hoppas jag att det tvivel som finns låter sig skingras.

Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att en anställd eller förtroendevald ska inte ens kunna misstänkas för att låta sig påverkas av ovidkommande önskemål eller hänsyn i sitt arbete.