Ömma tår

I budgetdiskussionerna vid kvällens fullmäktigemöte blev det tydligt att vi trampat på ömma tår när vi vill minska anslagen till vision 2020 och utvecklingsmedel!  Vi ser heller att delar av dessa pengar läggs på skolan, socialnämnden och lönehöjningar till duktiga pedagoger. Vi tror att det resulterar i en mer attraktiv kommun som kan locka till sig nya innevånare.

Men det är klart att om ingen under årens lopp sagt eller haft synpunkter på dessa satsningar förstår jag att det blir jobbigt när vi kommer och vill göra förändringar.

Investeringar utan mål?

Kommunens investeringsbudget består till stor del av ospecificerade medel. Genom att avsätta ospecificerade medel kan dessa pengar framstå som en räddningsutväg eller kortsiktiga lösningar och inte det långsiktiga målet om att uppfylla planerade behov.

Jag tycker att det finns all anledning att vara tydlig med vilket mål varje investering ska uppfylla och jag saknar därför en investeringsplan kring vad vår kommuns investeringar egentligen ska åstadkomma.