Investeringar utan mål?

Kommunens investeringsbudget består till stor del av ospecificerade medel. Genom att avsätta ospecificerade medel kan dessa pengar framstå som en räddningsutväg eller kortsiktiga lösningar och inte det långsiktiga målet om att uppfylla planerade behov.

Jag tycker att det finns all anledning att vara tydlig med vilket mål varje investering ska uppfylla och jag saknar därför en investeringsplan kring vad vår kommuns investeringar egentligen ska åstadkomma.