Ömma tår

I budgetdiskussionerna vid kvällens fullmäktigemöte blev det tydligt att vi trampat på ömma tår när vi vill minska anslagen till vision 2020 och utvecklingsmedel!  Vi ser heller att delar av dessa pengar läggs på skolan, socialnämnden och lönehöjningar till duktiga pedagoger. Vi tror att det resulterar i en mer attraktiv kommun som kan locka till sig nya innevånare.

Men det är klart att om ingen under årens lopp sagt eller haft synpunkter på dessa satsningar förstår jag att det blir jobbigt när vi kommer och vill göra förändringar.