Journalistiska tolkningar

I går lämnade vi in en motion om att det ska finnas ett oppositionsråd efter nästa val, vilket i dag finns återrapporterat i Arbetarbladet som ” FP vill oppositionsråd på heltid”.

I vår motion säger vi ingenting om vilken grad av tjänst det bör vara, vi säger bara att kommunen nästa mandatperiod, efter valet 2014, ska ha ett oppositionsråd anställt på en tjänst med kontor på kommunhuset.

Jag kan tycka att kommunen gott och väl kan ha ett kommunalråd på 75% och ett oppositionsråd på 25%, på så sett blir det ingen kostnadsökning för kommunen och samtidigt minskar obalansen mellan majoritet och opposition.

Kommunen ger företagare gratisreklam

På kommuens hemsida kunde man idag läsa om en ”utbildning som ger effekt”.

Kommunen ska inte gynna företag på hemsidan oavsett ändamål. Det är att ge gratis reklam. Kommunallagen, som reglerar den offentliga verksamheten i region och kommun, är väldigt tydlig om opartiskhetens betydelse.

Sen undrar jag över hur andra företagare ser på reklamen på hemsidan? Inom ”säljutveckling” lär det finnas flera som har utbildning i ”världsklass”.

Att sedan ALMI står bakom själva arrangemanget spelar ingen roll då det inte det företaget som kommunen lyfter fram och gör reklam för, men det är kanske inte något att förvånas över!

Jag tycker dock att det är lite märkligt att kommunen inte gör reklam för företagen som finns på Ockelbos eget ”Wall Street”…!(som kommunalrådet sa i Arbetarbladet nyligen)

När (dåliga)samvetet talar…

Vid gårdagens fullmäktigemöte lämnade S över någon form av redovisning av bokslut eller något liknande. Jag kan bara undra om det hade något att göra med att jag, via min interpellation, ifrågasatte varför fullmäktiges beslut om redovisning av partistödet inte verkställts.

Det finns fortfarande ingen uppmaning eller rekommendation till partierna att göra en redovisa och inte heller hur och vad som ska redovisas, så S försök till att vara först blir bara ett skott i luften och utan värde!

Det var dock intressant att skåda den interna (S)glädjen när ordf. i S lämnade över dokumentet till fullmäktigepresidiet!

LOV, lag om valfrihetssystem

Hela livet är fyllt av val. Antingen som blivande föräldrar, föräldrar eller som vuxna.

Vi kan välja hur vi vill skaffa barn; på traditionellt sätt, med teknikens hjälp eller genom exempelvis adoption. Vi kan välja läkare, tandläkare, kiropraktor eller massör etc.

Men av någon anledning så kan vi inte få välja vårdgivare när vi blir äldre! Då ska man helt plötsligt bli omyndigförklarad och någon annan ska bestämma vem som ska ge mig vård eller omsorg.

Argumentet om ideologi är inte trovärdigt, allra helst när man i andra kommuner med samma styrning har infört LOV.

Att det är fel att tjäna pengar på vård är inte heller trovärdigt. Om nu det argumentet ska hålla skulle ingen privatpraktiserande läkare, tandläkare, kiropraktor eller massörer få verka.

Och kring dessa verkar ingen ha synpunkter, så varför just vård- och omsorgstjänster för de äldre? Kanske på grund av att det är det enda grupp som finns kvar att bestämma åt…

Finansiell styrka

För att kommunen ska ha en långsiktigt stabil ekonomi krävs att den årliga resultatnivån bör vara mellan 4-8 mkr dvs  mer än 2 % av skatter och utjämning.

Inför 2013 beslöt majoriteten (S) i kommunfullmäktige att resultat ska vara 1 %. Tittar vi på de kostnadsökningar som nyligen dykt upp inom utbildnings och kulturnämnden, ytterligare 2 miljoner back, så skulle kommunen gå back i år om det vara samma resultat krav i år som för nästa år.

Inom folkpartiet vill vi att detta mål ska återupprättas och därför föreslog vi i vårt budgetförslag en omdisponering av medel så att resultatet närmar sig målet om 2 %.

Tyvärr blir nog den ekonomiska resan 2013 skakigare än det hade behöva blivit om vårt förslag gått igenom.