Finansiell styrka

För att kommunen ska ha en långsiktigt stabil ekonomi krävs att den årliga resultatnivån bör vara mellan 4-8 mkr dvs  mer än 2 % av skatter och utjämning.

Inför 2013 beslöt majoriteten (S) i kommunfullmäktige att resultat ska vara 1 %. Tittar vi på de kostnadsökningar som nyligen dykt upp inom utbildnings och kulturnämnden, ytterligare 2 miljoner back, så skulle kommunen gå back i år om det vara samma resultat krav i år som för nästa år.

Inom folkpartiet vill vi att detta mål ska återupprättas och därför föreslog vi i vårt budgetförslag en omdisponering av medel så att resultatet närmar sig målet om 2 %.

Tyvärr blir nog den ekonomiska resan 2013 skakigare än det hade behöva blivit om vårt förslag gått igenom.