LOV, lag om valfrihetssystem

Hela livet är fyllt av val. Antingen som blivande föräldrar, föräldrar eller som vuxna.

Vi kan välja hur vi vill skaffa barn; på traditionellt sätt, med teknikens hjälp eller genom exempelvis adoption. Vi kan välja läkare, tandläkare, kiropraktor eller massör etc.

Men av någon anledning så kan vi inte få välja vårdgivare när vi blir äldre! Då ska man helt plötsligt bli omyndigförklarad och någon annan ska bestämma vem som ska ge mig vård eller omsorg.

Argumentet om ideologi är inte trovärdigt, allra helst när man i andra kommuner med samma styrning har infört LOV.

Att det är fel att tjäna pengar på vård är inte heller trovärdigt. Om nu det argumentet ska hålla skulle ingen privatpraktiserande läkare, tandläkare, kiropraktor eller massörer få verka.

Och kring dessa verkar ingen ha synpunkter, så varför just vård- och omsorgstjänster för de äldre? Kanske på grund av att det är det enda grupp som finns kvar att bestämma åt…