När (dåliga)samvetet talar…

Vid gårdagens fullmäktigemöte lämnade S över någon form av redovisning av bokslut eller något liknande. Jag kan bara undra om det hade något att göra med att jag, via min interpellation, ifrågasatte varför fullmäktiges beslut om redovisning av partistödet inte verkställts.

Det finns fortfarande ingen uppmaning eller rekommendation till partierna att göra en redovisa och inte heller hur och vad som ska redovisas, så S försök till att vara först blir bara ett skott i luften och utan värde!

Det var dock intressant att skåda den interna (S)glädjen när ordf. i S lämnade över dokumentet till fullmäktigepresidiet!