Journalistiska tolkningar

I går lämnade vi in en motion om att det ska finnas ett oppositionsråd efter nästa val, vilket i dag finns återrapporterat i Arbetarbladet som ” FP vill oppositionsråd på heltid”.

I vår motion säger vi ingenting om vilken grad av tjänst det bör vara, vi säger bara att kommunen nästa mandatperiod, efter valet 2014, ska ha ett oppositionsråd anställt på en tjänst med kontor på kommunhuset.

Jag kan tycka att kommunen gott och väl kan ha ett kommunalråd på 75% och ett oppositionsråd på 25%, på så sett blir det ingen kostnadsökning för kommunen och samtidigt minskar obalansen mellan majoritet och opposition.