Satsningen som 2 mån senare blev sparkrav

För drygt 2 månader sedan röstade S ensidigt igenom 2013 driftbudget, en budget med bland annat en kraftig satsning på utbildnings och kulturnämnden. En satsning gjord på bekostnad av resultatet.

Nu visar det sig att budgeten inte håller och att det därför behövs en justering! Det kan inte bli annat än ett bottenbetyg till de som röstade igenom den budgeten.

Tyvärr konstaterade vi redan efter fullmäktiges beslut att den ekonomiska resan 2013 blir skakigare än den hade behöva blivit om vårt förslag gått igenom.

I budgetdiskussionerna inför fullmäktigebeslutet blev det även tydligt att vi trampat på ömma tår när vi vill minska anslagen till kommunens vision 2020 och utvecklingsmedel!

Vi ser heller att delar av dessa pengar läggs på skolan, socialnämnden och lönehöjningar till duktiga pedagoger.