Hofors vågar det som inte Ockelbo vågade

I Hofors har man inrättat ett demokraticafé i samband med fullmäktiges möte. Där kan man som intresserad medborgare prata med de folkvalda på ett enkelt sätt.

Tyvärr valde kommunfullmäktige i Ockelbo att rösta ner vår motion om detsamma. I Ockelbo fanns synpunkten att det kunde vara farligt för politiker att möta medborgarna om man inte har beslutanderätt!!!! Denna inställning är intressant då det även gäller för kommunalrådet!